1. Remus Runcan - Ce să faci când vin crize în viața ta?

  2. Rick Cunningham

  3. Miti Piscuc

    07.30.PM.2017_0

  4. Remus Runcan - Fii sensibil la vocea lui Dumnezeu

  5. Radu Gheorghe - Predica

    06.25.PM

  6. Jean Chiforeanu - Predica